Beeld & Geluid heeft zich aangesloten bij SSHOC-NL project

Nieuws

22 februari 2023
Business

Beeld & Geluid heeft zich aangesloten bij SSHOC-NL project

Beeld & Geluid heeft zich als een van de erfgoedpartners aangesloten bij het Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands (SSHOC-NL)-project. Zo werd bekend dat dit project een financiering van 15,2 miljoen euro toegekend gekregen heeft uit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Als erfgoedpartner zal Beeld & Geluid haar collectie audiovisueel materiaal met behulp van in SSHOC-NL ontwikkelde technologie aan onderzoekers ter beschikking stellen. Het doel is om de samenwerking tussen onderzoek en erfgoed verder te verstevigen.

“Het is fantastisch dat we in SSHOC-NL verder kunnen bouwen aan het beschikbaar stellen van erfgoeddata aan onderzoekers via omgevingen zoals de CLARIAH Media Suite, of te koppelen aan andere data sets. Met SSHOC-NL kunnen we een belangrijke stap verder zetten om onderzoekers op een veilige en verantwoorde manier te kunnen laten werken met erfgoeddata op grote schaal”, zegt Roeland Ordelman, CTO CLARIAH en Technology Innovation Advisor bij Beeld & Geluid

SSHOC-NL maakt het voor onderzoekers mogelijk om veilig en ethisch verantwoord een grote hoeveelheid data aan elkaar te koppelen en te analyseren. Denk aan historische gegevens, tekstdata, audiovisuele collecties en social media data. Dit stelt onderzoekers in staat om de meest urgente maatschappelijke vraagstukken te adresseren, zoals polarisatie, sociale ongelijkheden en het veranderende klimaat. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk te begrijpen hoe publieke debatten in zowel traditionele mediakanalen als in nieuwe digitale platforms zich ontwikkelt. En wat voor rol dit speelt in het vormen van houdingen, waarden en gedrag van individuen.

Naast Beeld & Geluid bestaat SSHOC-NL uit veertien andere Nederlandse kennispartners, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor de Nederlandse Taal, KNAW Huygens Instituut en KB, Nationale Bibliotheek van Nederland.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het maakt de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling mogelijk.

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws