ABOUT MEDIA CAMPUS

Een bruisende campus

Het creëren van een aantrekkelijke en bruisende locatie is cruciaal voor het verbeteren van het lokale vestigings- en verblijfsklimaat en daarmee ook voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het op langere termijn behouden van de gevestigde bedrijven. De opening van de AH to Go in 2021 en binnenkort Bar & Restaurant David’s, de komst van 1000 nieuwe mbo-studenten, een Metaverse Werkplaats en het organiseren van campus-brede activiteiten draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Media Park. Door het creëren van nieuwe voorzieningen en activiteiten werkt de locatie als een natuurlijke magneet voor talentvolle mensen en innovatieve bedrijven. Een bruisende campus waar ruimte is voor kennisdeling en open innovatie, waar start- en scale-ups zich kunnen ontwikkelen en kennisinstellingen en bedrijven samenwerken.

Dé ontmoetingsplek voor bedrijven en talent in de media. Beide zijn gevestigd aan het Joop van den Endeplein, wat het kloppende hart van het Media Park moet worden. Het toevoegen en verbeteren van centrale horecavoorzieningen dragen bij aan de interactie tussen op het Media Park gevestigde bedrijven.

Verdere functies die bijdragen aan de levendigheid van het gebied, en tevens ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van de media campus, zijn functies zoals sport, leisure, verblijven en wonen. Wat betreft de sport functie is er een sportschool aanwezig op het Media Park en ligt er een plan klaar om een beperkt aantal padelbanen te realiseren. Voor de verblijfsfunctie wordt er gekeken naar de mogelijkheid om short stay te ontwikkelen in de vorm van een hotel of appartementen.

TALENTONTWIKKELING

Beschikbaarheid talent cruciaal voor behouden concurrentiepositie

Om de sterke concurrentiepositie ook op lange termijn te kunnen behouden, is beschikbaarheid van talent, net als in veel andere sectoren, van cruciaal belang voor de bedrijven op het Media Park. Uitbreiding van de onderwijsfunctie op het Media Park draagt bij aan het leggen van de verbinding tussen talent en de bedrijven. Het Media College Hilversum en de Hogeschool van Amsterdam hebben inmiddels een permanente vestiging op het Media Park en er zijn vanuit o.a. Media Perspectives samenwerkingen met diverse hogescholen.

LEES MEER
Beschikbaarheid talent cruciaal voor behouden concurrentiepositie

INNOVATIE

Ontwikkeling in de mediasector in een stroomversnelling

De ontwikkeling van de mediasector is in de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Het speelveld waarop de mediabedrijven actief zijn, is in snel tempo geglobaliseerd. Technologische toepassingen als virtual – en augmented reality (VR-AR) en artificial intelligence spelen een steeds belangrijkere rol. De bedrijven op het Media Park hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkelt op technologisch vlak en lopen veelal voorop ten opzichte van de internationale concurrentie.

LEES MEER
Ontwikkeling in de mediasector in een stroomversnelling

DUURZAAMHEID

Gemeenschappelijke initiatieven en duurzaamheidsafspraken

Voor het maken, bewerken en uitzenden van media is een behoorlijke hoeveelheid energie benodigd. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen, hebben de bedrijven op het Media Park hebben zich aangesloten bij het initiatief Media Groen. Vanuit dit gemeenschappelijk initiatief zijn een aantal duurzaamheidsafspraken gemaakt. Zo kopen de bedrijven sinds een aantal jaren Europese Windenergie in. Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met het leggen van zonnepanelen op de daken van het Media Park en zijn er imiddels ruim 1.500 zonnepanelen gelegd op ca. 5.000 m2 dakoppervlak.

LEES MEER
Gemeenschappelijke initiatieven en duurzaamheidsafspraken

CAMPUS COMMUNITY

Een netwerk van gelijkgestemden

Bij een bruisende campus hoort een actieve community. Een netwerk van gelijkgestemden die regelmatig samenkomen, ervaringen uitwisselen, inspiratie opdoen, nadenken over gezamenlijke initiatieven en zich verbonden voelen met het Media Park. We brengen alle media parkers met elkaar in verbinding en maken het Media Park dé ontmoetingsplek voor innovatie in de media

LEES MEER
Een netwerk van gelijkgestemden