Parkregels Media Park

 

Verkeer:

De maximumsnelheid op de doorgaande wegen op het Media Park is 30 km/u.  Auto vrije zones; wegenverkeersreglement, reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn van toepassing

 

Beveiliging:

Het Media Park is eigen terrein en kent geen vaste openingstijden. Publiek dat een televisieopname of een ander evenement bezoekt, is welkom rond de aanvangstijd en kan na afloop op elk gewenst moment het park verlaten. Medewerkers van bedrijven op het Media Park kunnen vierentwintig uur per dag terecht op hun werkplek, mits zij een geldige toegangspas bezitten. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico, het terrein wordt 24/7 beveiligd en bewaakt met camera’s. De eigenaar van het terrein is bevoegd om onbevoegde bezoekers van het terrein te (laten) verwijderen.  De beveiliging is bereikbaar via 035 – 677 42 32

 

Frequentie gebruik:

Gebruik je draadloze apparatuur op het Media Park, let dan even op. Vraag tijdig een beschikbare frequentie aan! Het Media Park is een frequentie gereguleerd gebied. Het is daarom van groot belang dat frequenties van draadloze apparatuur op het Media Park gecoördineerd worden om storingen tijdens programma’s te voorkomen. Alle draadloze apparaten dienen daarom voor gebruik te worden aangemeld via frequentieplanning@nepgroup.com om storingen te voorkomen. Bezoekers die ongeautoriseerd gebruik maken van frequenties op het Media Park zijn aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgschade.

Algemene Voorwaarden Parkeervoorziening:

De eigenaar, beheerder en/of exploitant aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen op onze parkeervoorziening. Door het gebruik van de parkeervoorziening aanvaardt de parkeerder de ‘Algemene Voorwaarden’ voor het gebruik van de parkeervoorziening.

Klik HIER om de PDF-versie van de Algemene Voorwaarden te downloaden.