Op het Media Park

DUURZAAMHEID

Voor het maken, bewerken en uitzenden van media is een behoorlijke hoeveelheid energie benodigd. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen, hebben de bedrijven op het Media Park hebben zich aangesloten bij het initiatief Media Groen. Vanuit dit gemeenschappelijk initiatief zijn een aantal duurzaamheidsafspraken gemaakt. Zo kopen de bedrijven sinds een aantal jaren Europese Windenergie in. Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met het leggen van zonnepanelen op de daken van het Media Park en zijn er imiddels ruim 1.500 zonnepanelen gelegd op ca. 5.000 m2 dakoppervlak. Doel is om het aantal zonnepanelen de komende jaren flink uit te breiden. Ook t.a.v. verwarming van de kantoren en overige bedrijfsruimten, wordt er – samen met Ennatuurlijk; de exploitant van de lokale energiecentrales op het Media Park – gekeken hoe het gasverbruik de komende jaren teruggedrongen kan worden. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een verduurzamingsplan.

DUURZAME INITIATIEVEN

Lees hier alles over duurzame initiatieven op het Media Park

Afspraken duurzame energieopwekking en -levering

Ennatuurlijk en Media Park Enterprise tekenen intentieovereenkomst duurzame energie

Afspraken duurzame energieopwekking en -levering

Lees meer
Zon op de studio's

Media Park Enterprise plaatst zonnepanelen op de daken van haar gebouwen

Zon op de studio's

Lees meer
Biodiversiteit op het Media Park

Nestkasten en insectenhotels

Biodiversiteit op het Media Park

Lees meer

Verkeersdruk en stimulering gebruik van meer openbaar vervoer

MOBILITEIT

Bij de doorontwikkeling van het Media Park moet goed gekeken worden naar maatregelen om de verkeersdruk op het omliggende wegennet te verlagen. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de typische ‘campus-bezoeker’ verplaatst zich bij voorkeur met het OV. Maatregelen waaraan gedacht kan worden, zijn stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer, het ontmoedigen van autogebruik door het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen en het zoveel mogelijk inrichten van autoluwe zones. Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen (op maaiveld) heeft als bijkomend voordeel dat het sterk bijdraagt aan een betere beleving van het openbare gebied.

MOBILITEIT

NIEUWS

Het laatste nieuws over duurzaamheid en groene projecten op het Media Park