Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Media Park Enterprise, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Media Park, Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ, Hilversum. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt. Naast persoonsgegevens van klanten die onze diensten afnemen, verwerken we ook persoonlijke gegevens van nieuwsbriefabonnees, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan, ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

1) Aankoop ticket

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken als je een ticket voor onze Media Park activiteiten koopt via Eventbrite of betaling op factuur. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van het soort product of dienst dat is afgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Mobiele nummer
 • Adres- en betaalgegevens (bij betaalde activiteiten)

2) Foto en video tijdens activiteiten

Tijdens onze activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt die gebruikt worden in de verslaglegging van het event en op sociale media. Door deel te nemen aan het event ga je akkoord met het maken van foto’s en video’s. Heb je bezwaar tegen het nemen en/of plaatsen van foto’s en video’s waar je op staat, dan kun je dit kenbaar maken door te mailen naar campus@mediapark.nl.

3) Gebruik van cookies op de website

Media Park Enterprise plaatst cookies bij de gebruikers van de website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen in de browser of op de harde schrijf van je toestel. We plaatsen geen functionele cookies en tracking cookies. Wel plaatsen we analytische cookies waarmee het websitebezoek wordt gemonitord en geanalyseerd.

Analytische cookies
Met deze cookies kan Media Park Enterprise zien hoe de website gebruikt wordt. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen we de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Doordat deze gegevens geanonimiseerd worden verwerkt, zijn deze niet naar een individu of apparaat te herleiden en hoef je hiervoor geen toestemming te geven. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

 • Naam cookie: -ga / -gid / – gat
 • Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen.
 • Opslagperiode: -ga 2 jaar / -gid Sessie / -gat Sessie
 • Verwerker: Google Analytics

Media Park Enterprise heeft aan Google Analytics gevraagd om bovenstaande gegevens van de website bij te houden. Media Park Enterprise kan niet zien wie (welk apparaat) de website bezoekt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laten Google niet het volledige IP-adres verwerken. 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je inschrijving en/of betaling nadat je een ticket voor een event hebt afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Zodat we je kunnen informeren over (nieuwe edities of wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

We verstrekken uw gegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om je in staat te stellen deel te nemen aan onze activiteiten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gaan uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Media Park Enterprise maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens ons, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Office365, Mailchimp, Google Analytics en Eventbrite. Ook met alle contractpartners sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze deelnemers te beschermen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, mail dan naar campus@mediapark.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien. Wanneer deze onjuist zijn, kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht en het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je je gegevens bij Media Park Enterprise laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Media Park Enterprise en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt.

De gegevens voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven kun je altijd inzien, veranderen en verwijderen via de linkjes in de footer van onze mailings.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Vragen

Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u een e-mail sturen naar campus@mediapark.nl

Hilversum, 1 september 2022