Akkoord over omroep-cao 2024: meer werkzekerheid en totaal 10,5% aan loonstijging

Nieuws

18 juli 2023
Business

Akkoord over omroep-cao 2024: meer werkzekerheid en totaal 10,5% aan loonstijging

Goed nieuws voor een groot deel van de Media Parkers! Meer werkzekerheid, een vermindering van het aantal tijdelijke contracten in de omroepwereld, hogere vergoedingen voor zzp’ers, en een loonsverhoging van in totaal 10,5% voor alle omroepmedewerkers. Met deze maatregelen zijn werkgevers en de beroepsvereniging NVJ het eens geworden over het afsluiten van een nieuwe CAO voor het omroeppersoneel voor heel 2024, met nog een aanvullende salarismaatregel voor het jaar 2023.

Huidige CAO

De huidige CAO loopt nog door tot 31 december 2023, maar de hoge inflatie en de roep om meer werkzekerheid was voor alle betrokken partijen aanleiding om alvast opnieuw in gesprek te gaan. Deze gesprekken vonden ook plaats met de vertegenwoordigers van de vakbonden FNV en CNV, maar het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO is gesloten met de NVJ, met afstand de grootste vakbond in de mediawereld. Het wordt nu voorgelegd aan de leden van deze bond, en aan alle werkgevers van de publieke omroep. Bij een definitief akkoord geldt de nieuwe CAO voor alle omroepmedewerkers vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

“Er ligt nu een prachtig resultaat waarmee we recht doen aan al het harde werk van alle omroepmedewerkers en we tegelijk rekening houden met de flink gestegen inflatie”, zegt Peter Kuipers, voorzitter van de werkgeversdelegatie. NPO-bestuurder Paul Doop: Dit resultaat laat zien dat de publieke omroep bereid is grote stappen te zetten naar meer werkzekerheid. Dat is belangrijk voor een goed werkklimaat met ruimte voor creativiteit en journalistieke kwaliteit.”

Ook beroepsvereniging NVJ is blij met het onderhandelaarsakkoord. Wais Shirbaz, Secretaris Omroep en Hoofd Werkvoorwaarden van de NVJ: “Met deze afspraken zetten we een enorme stap richting het creëren van werkzekerheid voor de medewerkers van de omroep. Bovendien is het ons gelukt om de gevolgen van de hoge inflatie zoveel mogelijk te verzachten, zowel voor de werknemers als voor de zzp’ers. Daarom leggen we dit onderhandelingsakkoord aanstaande donderdag aan onze leden voor met een positief advies. Zoals altijd is het laatste woord hierover aan onze leden”.

Meer werkzekerheid

De nieuwe cao biedt minder ruimte om werknemers voor bepaalde tijd te contracteren, maar juist meer ruimte voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd – en dus méér werkzekerheid. Voortaan mogen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden aangeboden gedurende een termijn van maximaal 24 maanden. In de oude CAO ging het voor programmatische medewerkers om maximaal 6 contracten gedurende 48 maanden. Dankzij het nieuwe akkoord wordt het mogelijk gemaakt om bij het einde van de voor de landelijke publieke omroep geldende concessieperiode (1 januari 2027) een streefcijfer van 80% contracten voor onbepaalde tijd en 20% contracten voor bepaalde tijd te gaan realiseren. Daarvoor is meer financiële zekerheid voor omroepen en de NPO nodig en in de vorm van een structurele versterking van de financiering van de publieke omroep.

Loonstijging

De salarissen worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met een verhoging van 5% en daaroverheen nog een verhoging van 3.5%. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van 2% die reeds met ingang van 1 januari 2023 is toegekend. Totaal gaat het dus om een verhoging van 10,5%.

Daarnaast hebben in januari 2024 werknemers die op 31 augustus 2023 in dienst waren, aanspraak op een eenmalige vergoeding ter hoogte van 5% van het door hen ontvangen brutosalaris in 2023. Als voorschot op deze eenmalige vergoeding worden de salarissen en vaste toeslagen met ingang van 1 september 2023 met dit percentage verhoogd en ontvangen werknemers in dienst op 31 augustus 2023 met de salarisbetaling van september 2023 een betaling van 5% van het salaris over de maanden dat de werknemer in de periode tussen 1 januari 2023 en 1 september 2023 in dienst was van de omroepwerkgever.

Hogere vergoedingen

Ook zzp’ers gaan er dankzij de nieuwe CAO-afspraken op vooruit. Overeengekomen is om bij voortgezette en vergelijkbare opdrachten vanaf september 2023, respectievelijk januari 2024, bij de tarieven voor freelancers de indexeringen van de CAO-salarisschalen te volgen. De maandelijkse stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op 475 euro. Deze vergoeding wordt met ingang van 1 september 2023 al toegekend. Na 1 januari 2024 wordt de stagevergoeding verhoogd met toekomstige indexeringen van de CAO-salarissen.

FNV en CNV

De gesprekken over dit onderhandelaarsakkoord zijn de afgelopen periode, behalve met de NVJ, ook gevoerd met vertegenwoordigers van de bonden FNV en CNV. Helaas konden deze twee werknemersorganisaties hier nog niet in meegaan. Omdat omroepwerkgevers en NVJ het belangrijk vinden om werknemers nu duidelijkheid te bieden, is besloten deze nieuwe CAO af te sluiten. FNV en CNV kunnen zich hier als zij dat wensen alsnog op elk moment bij aansluiten.

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws