Het Media Park in Hilversum zet belangrijke stappen om zich te ontwikkelen tot een echte campus. Het begint te bruisen. Zo zijn er steeds meer studenten te zien. De onderwijsinstellingen timmeren aan de weg. De Media Gateway heeft een complete metamorfose ondergaan door de komst van het MBO College Hilversum met alle mediaopleidingen en 1.000 mediastudenten. Ook de Hogeschool van Amsterdam is aanwezig met het omscholingstraject Make IT Work. Verder is er ook nog het XR Lab in de Gateway, een samenwerkingsverband van het Media College Amsterdam en het Grafisch Lyceum Utrecht.

Onlangs is ook een Metaverse Werkplaats opgericht en er komt een Media Innovatie Hub die onder meer onderzoek gaan doen naar mediatoepassingen voor 5G. Maar er gebeurt veel meer en er staat nog meer op stapel. De belangrijkste partijen op het Media Park hebben een Initiatiefgroep Campusontwikkeling opgericht die samenwerking gaat organiseren en activiteiten gaat coördineren. Donderdag 16 juni stelde de initiatiefgroep zich voor aan de pers en er was er meteen de eerste ‘Campusborrel’.

Faciliteiten Media Park

Uit een enquête onder medewerkers op het Media Park blijkt dat er behoefte is aan netwerken, meer horeca en sportfaciliteiten. Ook op dat gebied is vooruitgang te melden. De Beach Hub is nieuw leven ingeblazen en in september wordt een grand café geopendop het Joop van den Endeplein. Ook komen er twee padelbanen.

Maar er is nog meer gaande. Zo neemt de STER binnenkort z’n intrek in het Mediacentrum, is gestart met de Dutch Media Days om meer aan een ontmoetingsplaats te gaan werken, en is met de marcom-medewerkers op het Park begonnen met de vorming van een community.

Rapport campusontwikkeling

Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet voor de campusontwikkeling. In opdracht van de gemeente Hilversum is een verkennend rapport opgesteld. Daarin is onder meer een studie gedaan naar andere mediacampussen, zoals Media City UK in Manchester en Media City Bergen in Noorwegen. Daarna is de bereidheid afgetast van bedrijven en organisaties op het Media Park om mee te werken aan de campusontwikkeling.

Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Initiatiefgroep Campusontwikkeling. Daarvan zijn lid het MBO College Hilversum, Media Park Management, de gemeente Hilversum, RTL, NEP, STER en Beeld & Geluid. Media Perspectives coördineert de activiteiten.

Prioriteiten

De prioriteiten van de initiatiefgroep zijn voor dit jaar het vergroten van de levendigheid op het Media Park en het versterken van de kennispositie. Daarnaast wordt bekeken wat een passende organisatievorm kan zijn. Daarvoor zal een delegatie van de stuurgroep in augustus een bezoek brengen aan Media City Bergen. Dat heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer succesvolle innovatiehub in de media. Media City Bergen is ook de basis van de clusterorganisatie NCE Media, waarin alle Noorse bedrijven, organisatie en kennisinstellingen zijn verenigd.