Publieke omroep vernieuwt werkwijze NPO-fonds vanaf begin 2023

Nieuws

17 november 2022
Business

Publieke omroep vernieuwt werkwijze NPO-fonds vanaf begin 2023

De publieke omroep begint het nieuwe jaar met een vernieuwde, efficiëntere werkwijze van het NPO-fonds. Makers van hoogwaardige series en documentaires kunnen via de omroepen hun plannen indienen voor NPO-fonds-budget; op 7 februari 2023 gevolgd door de eerste beoordelingsronde van de onafhankelijke adviescommissies.

De behandeling van deze aanvragen is voortaan volledig geïntegreerd in de processen van directies Video en Audio van de NPO. Doel van de integratie is een efficiënter NPO-fonds, waarbij omroepen en makers sneller weten waar ze aan toe zijn.

De gewaardeerde werkwijze met de onafhankelijke adviescommissies blijft hierbij gehandhaafd. Dat geldt ook voor het budget van 16 miljoen euro, dat jaarlijks blijft gereserveerd voor hoogwaardige fictiereeksen en documentaires bij de publieke omroep. De integratie heeft het administratieve proces sterk vereenvoudigd en daardoor kunnen besluiten over toekenning van NPO-fonds-budget sneller worden genomen.

“De afgelopen maanden is door vele betrokken collega’s binnen de publieke omroep hard gewerkt aan het integreren van de werkzaamheden en opgebouwde expertise van het NPO-fonds in het reguliere programmeringsproces van de NPO”, vertelt NPO-bestuurder Paul Doop. “Daarbij zijn omroepen, producenten, makers en de onafhankelijke adviescommissies steeds geïnformeerd over de genomen stappen en is er brede steun voor de vernieuwingen. Ik ben er ontzettend blij mee dat we vanaf februari met de eerste adviesronde van het vernieuwde NPO-fonds kunnen starten.

Doop benadrukt hierbij dat de advisering door onafhankelijke adviescommissies van deskundigen níet zal veranderen. “Wat goed is, blijft goed. Waar mogelijk hebben we het proces vereenvoudigd, vooral ook om de besluitvorming te versnellen. Dit is in het belang van de gehele sector.”

Het NPO-fonds is sinds 2016 een belangrijk onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online. De NPO reserveert hiervoor per jaar 16 miljoen euro. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen voor budget uit het NPO-fonds.

Hoe werkt het NPO-fonds vanaf 2023

Omroepen die in aanmerking willen komen voor NPO-fonds-budget, geven dat aan bij de intekening van het programmavoorstel bij NPO. De voorstellen doorlopen vervolgens eerst het reguliere intekenproces bij de directies Video en Audio. Bij een positief oordeel wordt het voorstel voorgelegd aan de adviescommissie van externe deskundigen. Deze commissie adviseert vervolgens of aan het voorstel NPO-fonds-budget kan worden toegekend. Bij een positief advies wordt het voorstel inclusief het NPO-fonds-budget opgenomen in het eerstvolgende concept-plaatsingsbesluit, waarna er door de directies en raad van bestuur van NPO een formeel besluit wordt genomen over de definitieve programmering. Als een voorstel wordt afgewezen, kan een plan nog eenmaal worden aangepast en aan de adviescommissie worden voorgelegd. Daarna volgt besluitvorming. Tegen deze besluiten staat bezwaar en beroep open.

De eerste adviesronde nieuwe stijl start op 7 februari 2023. Medio volgend jaar zal de vernieuwde opzet worden geëvalueerd.

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws