Het Media Park werkt hard aan duurzaamheid en meer groen op het park

Nieuws

11 oktober 2022
Duurzaamheid

Het Media Park werkt hard aan duurzaamheid en meer groen op het park

Op het Media Park komen dagelijks ongeveer zesduizend mensen bij elkaar om te werken aan de talrijke mediaproducties. Voor deze producties is veel energie nodig, waardoor duurzaamheid een steeds belangrijker thema geworden is. Partijen op het Media Park zijn daarom druk bezig om te werken aan duurzaamheid. Het doel is om de komende tien tot twintig jaar de CO2-uitstoot tot nul te reduceren.

Een van die partijen is MediaGroen, een organisatie die als doel heeft om de verschillende organisaties op het Media Park bij elkaar te brengen en de verduurzaming aan te jagen. Er zijn volgens initiatiefnemer Frank Visser drie manieren om ecologische duurzaamheid te bereiken: het verduurzamen van de gebouwen en energieopwekking en -levering op het Media Park, het verduurzamen van de mediaproducties en uitzendprocessen en het maken van programma’s over duurzaamheid. De verduurzaming van de energieopwekking en -levering is in volle gang. Zo zijn er de afgelopen jaren op een aantal daken al zonnepanelen gelegd, in totaal inmiddels 2.600. “Dit jaar komen hier nog 1.500 panelen bij. En er zijn plannen voor verdere uitbreiding”, vertelt directeur Media Park Management Tim Sleegers. De bedrijven op het Media Park kopen overigens hun elektriciteit al sinds 2016 groen in.

Opwekking en levering van warmte en koude en verduurzamen maken media

En nu de verduurzaming van de opwekking en levering van elektriciteit goed op gang is, is het aanpakken van de opwekking en levering van warmte en koude de volgende belangrijke stap. Media Park en energieleverancier Ennatuurlijk hebben recent een intentieverklaring getekend die het startpunt markeert van een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden om ook de warmte- en koudelevering te verduurzamen. Het bestaande warmte- en koudenet, dat al in de jaren 60 is aangelegd en de afgelopen decennia gefaseerd is uitgebreid, biedt hierbij een goed uitgangspunt. “Naast het verduurzamen van de opwekking van warmte en koude moet je ook gaan kijken naar hoe je de over- tollige warmte van de datacentra op het Media Park terug laat vloeien in het centrale warmtenet”, zegt Visser. Ten tweede kan er worden gekeken naar het verduurzamen van het maken van media. Steeds meer omroepen werken met de Albert methodiek om de CO2-belasting van hun programma’s terug te brengen. Dit geldt zowel voor omroepen als producenten als de facilitaire partijen. Rekwisieten worden bijvoorbeeld tweedehands ingekocht, kleding wordt hergebruikt en verplaatsingen geminimaliseerd. Een aantal kantines kent een ‘Meatless Monday’. In offertetrajecten is duurzaamheid inmiddels een vast onderdeel. Ten derde zijn volgens Visser de programma’s over duur- zaamheid die worden gemaakt op het Media Park be- langrijk om het publiek te informeren over noodzaak en mogelijkheden van verduurzaming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Radar die een uitzending maakt over hoe de kijkers hun woning kunnen verduurzamen. De uitdaging hierbij is om iedereen op de juiste manier te bereiken en aan te spreken.

Media Park groen

Tot slot vinden Visser en Sleegers het belangrijk dat het park groener wordt. “Duurzaamheid gaat ook over de kwaliteit van je werkomgeving. Het is belangrijk dat mensen zich fijn voelen in hun werkomgeving”, zegt Visser. Het Media Park is omringd door groen, maar het Media Park zelf is de afgelopen decennia in toenemende mate versteend. “Het doel is om het groen ook weer terug te brengen in het hart van het park”, aldus Sleegers.

Bron: MediaGroen, redacteur: Nikola van Krieken

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws