Van Media Park naar Media Campus

Nieuws

29 maart 2023
Media campus

Van Media Park naar Media Campus

Hogeschool Utrecht (HU) en gemeente Hilversum intensiveren hun samenwerking om bij te dragen aan een verdere economische en maatschappelijke structuurversterking van regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Hiertoe tekenden beide organisaties gisteren een driejarig convenant. De samenwerking richt zich op de thema’s Campus- en gebiedsontwikkeling, Media & ICT, Duurzaamheid, Gezondheid en Onderwijs.

Digitalisering neemt in rap tempo toe en heeft een grote impact op ons leven. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie raken alle sectoren van de economie en de samenleving en bieden geweldige kansen maar ook uitdagingen. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis wordt daarom steeds belangrijker. De HU kiest er nadrukkelijk voor om opleidingen en onderzoek te koppelen aan de praktijk. Dat betekent dat zij inzet op praktijkgericht onderzoek, talentontwikkeling van studenten én op het bijscholen van professionals. Het Hilversumse Media Park maar ook de regionale partijen met vraagstukken op het gebied van verduurzaming, zorg en onderwijs bieden de HU de ruimte om deze manier van werken in de praktijk te brengen.

Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Wij zijn blij met deze intensivering van onze samenwerking met gemeente Hilversum. Dit past bij de beweging naar de hele regio als campus. Hierbij werken studenten en onderzoekers op verschillende plekken samen met andere (kennis)instellingen en bedrijven om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

Op naar een Media Campus

Samen met de gemeente Hilversum werken wij als Media Park aan de transformatie van het Media Park naar een Media Campus. Een omgeving die innovatie stimuleert en aantrekkelijk is voor (nieuw) talent. De HU speelt al jaren een actieve rol als leverancier van talent, onderzoek en professionaliseringsaanbod voor de mediasector. Vanaf september wordt de aanwezigheid van de HU op de campus nog zichtbaarder met werkplaatsen op gebied van journalistiek en mediadesign waar mbo, bachelor- en masterstudenten en onderzoekers samen kunnen werken met werkveldpartners.

De HU sluit aan bij de organisatie van de Media Campus, waar onderwijs-, overheid en werkveld samenwerken. Een van de ambities van is het opzetten van een kennis- en innovatiecentrum waar mediaprofessionals, onderzoekers en studenten samen werken aan innovatievraagstukken.

De gemeente Hilversum en Hogeschool Utrecht (HU) werken al langer samen in onder meer de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelings Maatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) en Utrecht Talent Alliantie (UTA).

Bron: HU

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws