Wie het Media Park een beetje kent weet waarschijnlijk wel van het bestaan van het Amfitheater. Het theater is opgeknapt en zal binnenkort geopend worden. Er kunnen voorstellingen, concerten, bijeenkomsten en zelfs televisie opnames plaatsvinden.

Het ronde buitentheater, vlak bij de vijver, stamt uit de tijd dat het Media Park werd aangelegd. Het werd al jaren niet meer gebruikt en was daardoor compleet overwoekerd en lag er verlaten bij. Stichting Media Natuurpark zag de potentie in het stukje groen en is begonnen met het opknappen van het Amfitheater en vroeg subsidie aan via de Stichting Stadsfonds Hilversum, die afgelopen jaar een bedragen beschikbaar stelde voor projecten op en rond het Media Park. Het thema dat ditmaal centraal stond was ‘leefbaarheid: ontmoeten en verbinden’.

Er zijn veel reacties binnengekomen van initiatieven die hier iets aan kunnen bijdragen. De Stadsfonds commissie, bestaande uit Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld & Geluid), Jeroen Ankersmit (MBO College Hilversum) en Josbert van Rooijen (Red Bee Media), heeft de inzendingen getoetst op haalbaarheid en financiering. Daaruit bleken vier ideeën het beste te scoren, waaronder het Amfitheater . Zij hebben een bijdrage van het stadsfonds ontvangen om dit mooie erfgoed op te knappen.

Dat is inmiddels afgerond en als alles volgens planning verloopt zal het theater nog dit jaar geopend worden. Er kunnen uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, zoals voorstellingen, concerten, bijeenkomsten en zelfs televisie opnames. Daarover later meer. Maar neem vooral alvast een kijkje als je een wandeling maakt tijdens je pauze, het is namelijk prachtig geworden.