Deze initiatieven ontvangen 60.000 euro van Stadsfonds

Nieuws

15 juli 2022
Media campus

Deze initiatieven ontvangen 60.000 euro van Stadsfonds

Ook dit jaar is er door de Stichting Stadsfonds Hilversum een bedrag beschikbaar gesteld voor projecten op en rond het Media Park. Het thema wat ditmaal centraal stond was ‘leefbaarheid: ontmoeten en verbinden’. Er zijn veel reacties binnengekomen van initiatieven die hier iets aan kunnen bijdragen. De Stadsfonds commissie, bestaande uit Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld & Geluid), Jeroen Ankersmit (MBO College Hilversum) en Josbert van Rooijen (Red Bee Media), heeft de inzendingen getoetst op haalbaarheid en financiering. Daaruit bleken vier ideeën het beste te scoren. Zij hebben een bijdrage van het stadsfonds ontvangen om hun idee verder te ontwikkelen of te gaan uitvoeren.

Opknappen Amfitheater

Toegekend: €35.000,-
Status: In uitvoering

Wie het Media Park een beetje kent weet waarschijnlijk wel van het bestaan van het Amfitheater. Het ronde buitentheater, vlak bij de vijver, stamt uit de tijd dat het Media Park werd aangelegd. Het werd al jaren niet meer gebruikt en was daardoor compleet overwoekerd en lag er verlaten bij. Stichting Media Natuurpark zag de potentie in het stukje groen en is begonnen met het opknappen van het Amfitheater. Er kunnen uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, zoals voorstellingen, concerten, bijeenkomsten en zelfs televisie opnames. Als alles volgens planning verloopt zal het theater nog dit jaar geopend worden.

Dutch Media Week Experience Days

Toegekend: €15.000,-
Status: In uitvoering

Dutch Media Week is een jaarlijks mediafestival waar professionals uit de creatieve (media)industrie, jong talent en studenten elkaar ontmoeten om te netwerken, showcases te presenteren en inspiratie op te doen. Dit jaar wil de organisatie ook het algemene publiek de kans geven om het Media Park te leren kennen. Waar wordt het nieuws opgenomen? Waar worden decorstukken gemaakt? Hoe zien de studio’s er van binnen uit? Tijdens de Experience Days krijgen geïnteresseerden een kijkje in de keuken van het Media Park. Dit zorgt voor verbinding tussen de parkbewoners, Hilversummers en het algemene publiek.

Toegankelijkheid Media Park voor slechtzienden en blinden

Toegekend: €5.000,-
Status: Mogelijkheden worden verkend

Gebouwen op het Media Park toegankelijker maken voor slechtzienden en blinden. Dat is wat GoodMaps wil bereiken met hun Stadsfonds aanvraag. Met hun technologie worden ruimtes in kaart gebracht waar je als gebruiker met behulp van je smartphone doorheen kan navigeren. Ook voor mensen zonder een beperking kan een veilige en eenvoudige navigatie door een gebouw prettig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de toiletten, de garderobe of een vluchtroute bij brand. Maar ook de kortste route naar een vergaderzaal, studio of parkeerplaats kunnen erin opgenomen worden. Bezoekers of eigen medewerkers met real time routes naar plekken geleiden, draagt bij aan inclusiviteit en leefbaarheid op het Media Park.

Educatieve communicatie

Toegekend: €5.000,-
Status: Mogelijkheden worden verkend

Communicatiebureau Podium wil een educatieve route over het Mediapark opzetten voor schoolkinderen en gezinnen. Met een expeditiekaart in de hand ontdekken zij wat er groeit en bloeit op de route door het groen van het Media Park. Ook de bedrijven op het park en werknemers zullen aangemoedigd worden deel te nemen aan de route. Hierdoor zullen mensen elkaar ontmoeten en is er aandacht voor de biodiversiteit op het park.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via stadsfonds@mediaperspectives.nl

Lees ook het nieuws over andere Campus-gerelateerde onderwerpen

Meer nieuws