Media Perspectives

BEDRIJF

Media Perspectives

Informatie

  • Media Park, Gateway C
  • Koos Postemalaan 2
  • 1217 ZC Hilversum

Het medialandschap is de laatste jaren sterk in beweging. Internationale aanbieders van digitale diensten beïnvloeden de Nederlandse markt en nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Om hier adequaat op in te kunnen spelen is het volgens ons van belang om samen te werken. Binnen de industrie én met kennisinstellingen en overheden.

Media Perspectives is een stichting die al ruim 20 jaar kansen en ontwikkelingen in de media signaleert en dit vertaalt naar concrete projecten en initiatieven. We verbinden mediaorganisaties, kennisinstellingen en overheden met elkaar en creëren hiermee duurzame samenwerkingen. Zo stimuleren we innovatie en dragen wij bij aan de toekomst van de mediasector.

We focussen ons op de mediasector als geheel, maar ook op de fysieke plek in Hilversum die wij zien als het hart van de Media: het Media Park. Met onze Industrietafel en Innovatieagenda zijn de eerste stappen gezet naar een sector-vertegenwoordigend beraad om gezamenlijk te kunnen innoveren. Daarnaast bouwen we aan de positionering van het Media Park tot echte Campus. Een broedplaats voor innovatie en een plek waar samenwerkingen opbloeien.

Benieuwd waar we allemaal mee bezig zijn? Bekijk hier onze projecten.

Postadres

Postbus 124

1200 AC Hilversum

Bezoekersadres

Media Park, Gateway C

Koos Postemalaan 2

1217 ZC Hilversum

Informatie

  • Media Park, Gateway C
  • Koos Postemalaan 2
  • 1217 ZC Hilversum